Nieuws

VVV-VENLO DEFINITIEF IN CATEGORIE 2

Aan de vooravond van hopelijk een sportief succesvol voetbalweekend is er heuglijk nieuws te melden.
De licentiecommissie van de KNVB heeft VVV-Venlo vanavond laten weten dat de club vanaf heden definitief is ingedeeld in categorie 2 van het Financial Rating System. De beoordeling van de halfjaarcijfers van dit lopende seizoen heeft een puntenaantal opgeleverd dat structurele indeling in categorie 2 rechtvaardigt. Hiermee is de doelstelling van het plan van aanpak binnen de gestelde meetmomenten gerealiseerd. 

Eind december werd VVV-Venlo op basis van de jaarcijfers van het seizoen 15/16 en de prognose voor dit lopende seizoen voor de 1e keer ingedeeld in categorie 2. De licentieregels schrijven echter voor dat twee maal indeling in categorie 2 noodzakelijk is voor structurele indeling in de veilige catogorie 2.

Directeur Marco Bogers over dit belangrijke nieuws voor de club: ‘wij wisten, op basis van de ingediende halfjaarcijfers, dat definitieve indeling in categorie 2 vrijwel zeker was maar vandaag is dan de definitieve bevestiging gekomen. Een belangrijk en positief bericht maar bovenal een beloning voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Ik doel hierbij op onze trouwe achterban bestaande uit sponsors en supporters die ons permanent steunen. We hebben financieel lastige jaren gekend en ons hier op eigen kracht bovenop gewerkt. We zijn weer een financieel gezonde club die daarnaast ook sportief succesvol is.

Het is nu aan ons maar ook onze achterban om deze koers vast te houden. We doen het tenslotte allemaal samen. We zullen voortdurend waakzaam moeten blijven en focus moeten houden op een financieel gezonde basis. Een prachtig moment om een Paasweekend in te gaan waar de sportieve belangen groot zijn. ‘Alles heej is VVV…’! en samen de trap omhoog.

Website partners Agro Lingua - Lef - Systemec