Nieuws

UEFA C YOUTH/TC 3 - JEUGD BIJ VVV-VENLO

Aankomend seizoen 2017-2018 hebben VVV Venlo en de KNVB Academie de handen in één geslagen om gezamenlijk een opleiding UEFA C YOUTH bij VVV Venlo te organiseren. Zowel VVV-Venlo als de KNVB Academie zijn ervan overtuigd dat deze opleiding direct een positieve bijdrage levert aan de bredere ontwikkeling als voetballer en de kaderontwikkeling bij amateurverenigingen waarmee VVV Venlo een samenwerkingsverband heeft. De cursus is een regulaire TC-3 jeugdcursus, die in samenwerking met VVV-Venlo  en de KNVB zal worden georganiseerd. 

Deze cursus zal worden gehouden bij VVV-Venlo en start op maandag 2 oktober 2017 om 18.30 uur. De centrale lessen vinden plaats in Venlo op de accommodatie van VVV-Venlo in Seacon Stadion – De Koel -.

TOELATING:

Voordat kandidaten worden toegelaten tot de opleiding wordt er een toelatingstest afgenomen. Deelname aan de toelatingstest staat open voor kandidaten als deze voldoen aan de onderstaande toelatingseisen:

-        Tenminste 18 jaar is bij aanvang van de opleiding

-        Kandidaat is in de afgelopen 2 jaar niet afgewezen voor een toelatingstest UEFA C (YOUTH)

-        Minimaal twee seizoenen hebben gespeeld in een A-selectie minimaal uitkomend op het niveau

zesde klasse KNVB of in een B- of C-selectie minimaal uitkomend op het niveau reserve tweede

klasse KNVB of in een 019-juniorenselectie minimaal uitkomend op het niveau derde divisie

KNVB of in een (jeugd)vrouwenteam minimaal uitkomend op het niveau tweede klasse KNVB of;

-        De opleiding Pupillen- of Juniorentrainer met succes heeft gevolgd en afgerond.

Naast de bovenstaande algemene toelatingseisen dient een kandidaat ook te voldoen aan de

volgende specifieke toelatingseisen voor deze opleiding:

-        Kandidaat is werkzaam (als speler of trainer-coach) bij VVV Venlo of;

-        Kandidaat is werkzaam bij één van de verenigingen waarmee VVV Venlo een samenwerkingsverband heeft (PartnerClubs).

Er is plaats voor 16 tot maximaal 20 cursisten en de toelating wordt volgens de geldende KNVB procedure uitgevoerd.

KOSTEN CURSUS
Het opleidingsgeld voor de opleiding UEFA C YOUTH bedraagt € 1.320,- per cursist, dit is inclusief studiemateriaal en exclusief reiskosten.

INSCHRIJVEN
Aanmelding voor 14 augustus geschiedt via Joop Oosterveld: joosterveld@vvv-venlo.nl De volgende gegevens hebben we nodig:

- Achternaam;
- Voornaam;
- Voorletters;
- Geboortedatum;
- E-mail;
- Telefoonnummer;
-(Stage)team;

De docenten voor deze cursus zijn Albert van der Weide en Joop Oosterveld.

Website partners Agro Lingua - Lef - Systemec